ZÍB, Petr. Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.
Uložit do Citace PRO