NAVRÁTIL, Marek. Monitorovací systém kotelny [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Zdeněk Bradáč.

Uložit do Citace PRO