BÁRTŮ, Tomáš. Alternativní zdroje vody pro technologické procesy ve vybraných průmyslových odvětvích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO