MALÍK, Lukáš. HIL model elektromechanického systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80791. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Blaha.
Uložit do Citace PRO