PŘIBYL, Libor. Digitální mixážní pult [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce David Kubánek.
Uložit do Citace PRO