BORYŚOVÁ, Michaela. Poruchovost městských čistíren odpadních vod [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO