POSPÍŠIL, Tomáš. Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO