POPOVSKÝ, Pavel. Návrh kamerového systému na platformě VC5 a Vision Designer [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80831. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Peter Honec.

Uložit do Citace PRO