SCHRÖTTER, Ján. Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80835. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ilona Janáková.
Uložit do Citace PRO