JURÁŇ, Jakub. Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.
Uložit do Citace PRO