POLÁŠEK, Jaromír. Implementace protokolu HDLC v síťových simulátorech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80841. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO