POSPÍŠILOVÁ, Michaela. Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80843. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Michal Jahn.
Uložit do Citace PRO