PRUŠA, Radomír. Pohon pro bezucpávkové čerpadlo [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.
Uložit do Citace PRO