KLÍČ, Tomáš. Mobilní fotovoltaická elektrárna [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80856. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO