ZAJAC, Tomáš. Využití velkokapacitních baterií v provozu Červený Mlýn k rozšíření podpůrných služeb vůči ČEPS [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80878. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.

Uložit do Citace PRO