KACZMARCZYK, Ruben. Synchronní stroj spouštěný ze sítě [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80883. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Klíma.
Uložit do Citace PRO