SEDLÁK, Miroslav. Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80893. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.
Uložit do Citace PRO