NOGA, Kamil. Měření pozice elektronickými dotykovými sondami [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80902. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.
Uložit do Citace PRO