KOMÁREK, Filip. Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.
Uložit do Citace PRO