ŠKARABELOVÁ, Lenka. Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80912. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Kazelle.
Uložit do Citace PRO