CHYTIL, Ivo. Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO