TULEJA, Martin. Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Oujezský.
Uložit do Citace PRO