MARTINCOVÁ, Kateřina. Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80946. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Mikulášek.
Uložit do Citace PRO