HLADÍK, Jakub. Analýza časových řad s využitím hlubokého učení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Uher.
Uložit do Citace PRO