SAKALA, Peter. Laboratorní scénáře popisující systém DNS [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.
Uložit do Citace PRO