KLODA, Tomáš. Aplikace pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80965. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ondřej Krajsa.
Uložit do Citace PRO