KUNICKÝ, Daniel. Studium struktury vysokonapěťových katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80969. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ladislav Chladil.

Uložit do Citace PRO