ZOUFALÝ, Marek. Analýza a doporučení změny výkonového přepínače [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohuslav Bušov.

Uložit do Citace PRO