KONIAR, Martin. Vazbení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.
Uložit do Citace PRO