ČÍŽEK UXOVÁ, Nikol. Uspořádání [online]. Brno [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80999. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO