KIRIAKOVSKÝ, Šimon. Individualizace [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.

Uložit do Citace PRO