ŠTEFKOVÁ, Zuzana. Černá díra v kostce [online]. Brno [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Šrámek.

Uložit do Citace PRO