DVOŘÁKOVÁ, Dana. Politika vody [online]. Brno [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO