BAŘÁK, Hynek. Interpretace varhanní hudby [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Břetislav Malý.
Uložit do Citace PRO