TEJML, Ladislav. Všechno bude v pořádku [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Slavomír Krekovič.
Uložit do Citace PRO