TEJML, Ladislav. Všechno bude v pořádku [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Slavomír Krekovič.

Uložit do Citace PRO