JAMRICHOVÁ, Kristína. Ušlechtilé, šlechetné a šlechtěné [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.

Uložit do Citace PRO