JAMBOR, Petr. Technický obraz [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO