SVÍBOVÁ, Tereza. MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO