MEZEI, Peter. Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.

Uložit do Citace PRO