POLÁKOVÁ, Katarína. Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO