PATOČKOVÁ, Martina. PRAŽSKÁ BRÁNA A NÁMĚSTÍ SVOBODY VE ZNOJMĚ [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO