HEŘMANSKÝ, Pavel. Postindustriální město - Špitálka Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81052. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Luboš Františák.

Uložit do Citace PRO