BRZKOVSKÝ, Jan. Polyfunkční dům na Špitálce v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81054. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.
Uložit do Citace PRO