KOZÁK, Jan. Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra. Online, Diplomová práce, vedoucí Luboš Františák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81055. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO