PEŠKOVÁ, Lucie. MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO