BURSÁKOVÁ, Petra. Hydratace huminových látek [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8106. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.

Uložit do Citace PRO