HAJŠELOVÁ, Katarína. Horečky [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81060. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO