SAZAMA, Martin. ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO