TOMCOVÁ, Barbora. Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81074. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO