KALOUDA, Petr. Slovácké divadlo I [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81075. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Svatopluk Sládeček.
Uložit do Citace PRO